July 4,2014 11:57

《世足句子 (ศัพท์บอลโลก))》

**บอลโลก (bon-lòk) 世足 บอลโลกปีนี้จัดที่บราซิล (bon-lòk-bi-nĩ-jâd-thì-bra-sil) 今年的世足在巴西舉辦 本文版權屬目的達泰語教室,未經同意,請勿轉貼。
**ฟุตบอล (foot-bon) 足球 ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมาก (foot-bon-ben-gi-la-thì-dài-rab-kwam-ni-yom-màk) 足球是一種很受歡迎的運動 **ชิงแชมป์ (ching-champ) 奪冠 ทีมไหนจะสามารถชิงแชมป์บอลโลกได้ (team-nái-ja-sá-màt-ching-champ-bon-lòk-dài) 哪一組可以奪得世足冠軍 本文版權屬目的達泰語教室,未經同意,請勿轉貼。 **แข่งขัน (khaêng-khán) 比賽 ฉันนั่งลุ้นผลการแข่งขันบอลโลกทุกวัน (chán-nàng-lun~-phó-gan-khaêng-khán-bon-lòk-thuk-wan) 我每天都在期待世足的比賽結果 **8ทีมสุดท้าย (8-team-sûd-thãi) 最後8強 ขอตารางการแข่งขัน8ทีมสุดท้ายหน่อย (khó-ta-rang-gan- khaêng-khán-8-team-sûd-thãi-nôi) 给我最後8強的賽程表 photo cr. to: sanook

  • thaila 發表於樂多泰語每日一句編輯本文
    樂多分類:學術/學習切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:491


     
    -
    贊助商廣告