May 16,2009 17:46

想像ê正當性


任何1款國族想像kám有伊本質上ê正當性?Tsiah-ê想像kám毋是干焦分做2種:有掌握暴力ê想像kap無掌握暴力ê想像?佇tsit-ê時代,國家是一般tik hőng看做合法ê暴力使用者,也tsit-ê暴力ê「合法」獨佔者制裁任何kap in對敵ê想像。

Taⁿ佇tsit-ê本質論lo̍h-tshē ê時代--ni̍h,血統只不過是另外1款「非科學」ê空思夢想,若語言--leh,18-19世紀hit款歐洲式ê「1个語族組立1个國家」ê想法,也證明是koh 1个屬佇以早ê茹絮夢,無--者,tsit-ê世界應該ài有5千到6千个國家tsiah著。


也因為按呢,雖然拙者有台灣國族認同,毋過mā堅持咱無應該「本質tik」鄙相別款ê認同,比論:紅頭嶼ê Tao kap南爿ê Bataan島住民是kāng祖ê親情,in若欲脫離台灣kap菲律賓獨立,成立in家己ê國家(捌有人提議蘭巴共和國tsit-ê國名),是按怎袂用得?Kám講咱欲因為in無欲kap咱鬥陣起國,所以就欲kap in對戕?


翻頭講1个kap台灣koh較有tī-tāi--ê,若是我主張「泛百越認同」,或者是「泛閩南認同」、「通世界ê福建話認同」,kám講就無法度鬥陣,tio̍h欲摔鹽米、提石頭窒路?認同是人類深層ê心理需求,tsit-ê需求有伊ê正當性,毋過無共款ê隨个認同想像中間,並無toh-tsit-ê較嬴toh-tsit-ê,是獨獨爭取kap說服ê競賽niā-tiāⁿ,無仝ê想像中間舞kah死忤khia̍t,在我teh看,有影tsiok莫名其妙。

 • lausenghian 發表於樂多回應(0)引用(0)政治編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:332

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/8959677

   
   


   
  -
  贊助商廣告