November 7,2008 00:11

願做 1 粒麥


Tī tsit 款世局--ni̍h,個人 m̄-nā 受 thún-ta̍h,就 tsún 想 beh tú 手,to 感覺 ka-tī bē 輸蟲 thuā,m̄ 知 ē-tàng 做按怎。


國家機器去 hōo 惡鬼 uá 身,我 tsit 隻蟲 thuā,tī tsia tsiù-tsuā:願做 1 粒麥 á,若血 ē-tàng 灌沃 beh ta-lian ê 公義之花、肉 ē-tàng 滋養 koo-tâ ê 民主之樹,我願意 tâi 入土--ni̍h,用 tse 無 tshàu 無 siâu ê 性命,做萬世代幸福 ê 牽頭。

 • lausenghian 發表於樂多回應(1)引用(0)政治編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:267

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/7526303

  回應文章
  Thak liau-au,
  phinn tioh Kik-bing e sim-tsiann
  tui ji-bak-lai liu-suan--tshut-lai e
  tshau-hue-ta-bi.

  Marcus
  | 檢舉 | Posted by Marcus TTS at November 8,2008 23:27