July 6,2008 19:36

Khah 輸選 hō͘ 狗


先生府 上新 ê 消息,講 beh 恢復國統會,怪奇--a,tse 算是 siáⁿ-mih 款進步 ê 機關設計--haⁿh?  M̄ 知 New Zealand、Australia、美國 kám mā beh 有樣趁樣,tuè 台灣 tī 政府內底成立 1 ê「國家統一委員會」?


悲哀--lah!台灣人今年 3 月 22 是去 tǹg 票選總統,nah ē 知結果是選 1 位「先生」--出-來,i 「總統」m̄ 做無打緊,hiau-hīng--o͘h,人 狗上無 mā iáu 知 thang 顧厝,獨獨先生是 beh 引賊來害主人;想想--leh,選--i 有影 khah 輸選 hō͘ 1 隻狗!


Tio̍h--lah,hit tang-tsūn kā 票 tǹg hō͘--i ê 人,是連狗 ê 智商都無--sìm?(Tsit 句是問句,sian m̄-thang 對號坐位。)

  • lausenghian 發表於樂多回應(0)引用(0)政治編輯本文
    樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:325

    引用URL

    http://cgi.blog.roodo.com/trackback/6371945