June 30,2008 09:35

TP 2.11


相信真濟人已經慣 sì 用劉杰岳兄開發 ê TP(Taiwanese Package)tī MS-WORD 輸入羅馬字,自 KIP 公佈台羅了後,上大 ê 影響是 TP 原底標調符 ê 位置 kap KIP--ê 無 siâng ê 問題,致使 TP 所輸出 ê 台羅無 lóng 合 tī KIP ê 規範。考慮 tse 了後咱 beh 做資料 tshiau-tshuē、整理,調符位置 ē-tàng 一致當然是上理想。感謝劉杰岳兄所 phah ê 底蒂,koh 答應原底 ê 程式做修改,mā 感謝林裕凱老師 khai 時間、費心神完成 tsit 項 khang-khuè,taⁿ ta̍k-ê thang 緊來試用 TP 新版,mā kā 使用過程中發現 ê 問題報 hō͘ 林裕凱 iah 劉杰岳兩位,thang ka siageh kah ka-nn̂g。


TP 2.11 ê 位址 kap 相關說明

 • lausenghian 發表於樂多回應(1)引用(0)語言編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:1 │累計人次:928

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/6247591

  回應文章
  I cannot locate Taiwanese Package 2.10 web site to download the software. Does anyone know where to find the Taiwanese package 2.10 or where I can purchase the CD? Thanks.

  Robert Wu

  Anaheim, California
  ---------------------------------------------
  版主回覆:
  Hi Robert,

  Sorry! I didn\'t notice your comment until now.

  Taiwanese Package 2.10 has been left without being taking care of. Now the most prevalent Taiwanese Input Tool is Sin-bong-Ai. Please refer to the hyperlink below:

  http://taigi.fhl.net/TaigiIME/index30.html

  If you have any question, just let me know. My email address: voyu.lau@gmail.com

  Seng-hian
  | 檢舉 | Posted by Robert Wu at September 18,2014 02:03
   
   


   
  -
  贊助商廣告