April 6,2008 17:53

咱 ē-tàng 按怎做 (pha 2)


Beh 暗 á tī 吳叡人 ê〈福爾摩沙意識型態〉(2006) 讀著 ē-kha tsit 段話(已經翻做 Holo):


Uì 1920 年 7--月《臺灣青年》發刊到 1923 年 4--月《臺灣》漢文部獨立做《臺灣民報》tsit 段時間,民族運動 ê 文化論說雖罔有確定 i ê 思想結構 kap 啟蒙目標--a,m̄-koh 論說 ê 內容猶原是 tsám-jiân-á 精英的 ê 抽象議論。Tsit-ê 情況 kap i ê 思想母體 - 大正民主 ê「文化主義」tú 浮頭 ê 情況 sio-siâng-á sio-siâng。總--是精英的 ê 抽象議論是無法度達成「啟蒙」ê 運動目標--ê‧‧‧‧‧台灣民族運動 mā tī 議會請願運動 ta̍uh-ta̍uh-á 進入「本格的」ê 活動期運動需要之下,開始思考 beh 按怎 kā 文化普遍化 kap 創造運動 ê 群眾基礎 ê 具體問題。

 • lausenghian 發表於樂多回應(0)引用(0)政治編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:215

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/5819873

   
   


   
  -
  贊助商廣告