April 2,2008 00:30

狗 á 先覺者


顧面桶佔多數 ê 立法院通過錢坑法案--a,「恭喜」列位納稅義務人,恁 tann 開始 ài 出錢補貼 hiah-ê「無 teh juā 散赤、有--ê koh kài 好額」ê 眷村民家--a。 我 kā 恁講,我若是眷戶,我一定 beh tsông 1,000 萬(kā 銀行借 mā  beh 借--來),去買台北市大安區 iah 信義區 1 間 5,000 萬 ê 大間厝,按照法案 ê 補助標準,眷戶出 20%,政府補助 80%,現趁 4,000 萬,有影 thio kah 爽 kah 暢 kah bē 輸 tsiūnn 明宮 leh!!!

可惜我 m̄ 是眷戶,我是納稅出錢 hōo in ha̍k 厝變好額 ê 一般人 怒!!!


是講怪奇--a,選舉了後,有 bē 少人 leh phah-pho̍k-á 歡喜「民進黨受教訓」,koh 講民進黨落台 mā 無 khah bái,橫直咱 iáu 有「社會運動」、「人民 ê 力量」,kāng 款有才調 at 制國民黨;tann 請問,tsiah-ê 人 tsit-má tī toh 位??? In kám 有想著啥物步數 thang 阻擋國民黨為非糝做?或者是講 khah 歹聽 leh:in kám 有「開始」leh 想辦法--a? 或者是 in 除了 huah 爽、使派,gia̍h báng-sut-á 行雲頂做「先生」lia̍h 外,kan-tann ē-hiáu 講 tsi̍t-kuá-á 教示別人 ê「無路用話」,出代誌--a,tsiah làu 1 句「過 kong-khang」--a!無事使--a!怨嘆咱做伙 leh「狗吠火車」,獨獨 ē-thang 氣身惱命,借問 tsiah--ê kan-tann ē-hiáu 講理論、論是非、hònn 教示,喙水足媠 ê「自認先覺者」,火車 teh 行--a,恁大身 koh 滾龍,mā sió 出來 tshuā 頭做 tsi̍t-kuá 實在 ê 頭路 leh!


或者是我 siunn 過看恁 ē 起?恁根本僅僅是狗,講著全頭路,beh 做無半步, kan-tann ē-hiáu 吠 niā-tiānn?!

 • lausenghian 發表於樂多回應(0)引用(0)政治編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:221

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/5792841

   
   


   
  -
  贊助商廣告