March 30,2008 10:45

咱 ē-tàng 按怎做?


簡單 ê 感想,目 tsiu 金金看國民黨 tī 立法院 beh 通過私偏特定族群 ê 錢坑法案,koh 聽著馬英九講「自由廣場」ê 改名無合法,心內真 gîng,teh 想 beh 按怎 kap in 對 tu。


濟濟人 a-tá-mah siò-toh kā 票 tǹg hōo--in,tann 國會 kap 行政權 lóng tī in 手--ni̍h-a,怨嘆 kap 啼哭無路用,咱 tio̍h 和齊,想辦法 kap in 不公不義 ê kiânn-pàng pinn-pui̍h!!!


若有人有好 ê 步數,請 hōo 我知,只要拙者時間 ē 得配合,tsāi-tsuí beh 參 1 kha 做伙 piànn。

 • lausenghian 發表於樂多回應(1)引用(0)政治編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:494

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/5776023

  回應文章
  Tī 網路頂面看到有人寫
  鼓勵人去選里長
  雖然可能無通好隨時tio̍h khuáinn 效果
  m̄-koh ē-tàng 去做

  http://ashinakhan.hi-on.com/roller/ashinakhan/entry/20080331

  真好‧‧‧問題是 tse 毋是我 tsit iân ê 人有才調做 ê khang-khuè 冏rz

  Taokara
  | 檢舉 | Posted by Amo at March 31,2008 19:11
   
   


   
  -
  贊助商廣告