March 17,2008 15:05

獨獨舌無人 ē 制壓


Tsiah leh 因為 hit 4 个白目 á 立委去 khê 著馬 kha 來感覺樂暢,咱 tsit-pîng suî 有人 tsi̍t-ē khiā 台 gia̍h mài-khuh 就 tshìng kah 失撙節--去,kám m̄ 知對手用心致意就是 beh kā 咱 khiā thang 緊 se̍h 話頭--sìm?

I 做--ê 是著 ê 代誌,講--ê mā 是事實,問題是話句犯嫌 suah hōo 做歹 ê 人有 khang 縫走閃,考銃考 tsi̍t-ē 銃子 suah 倒彈來傷著 ka-tī 人,有影有夠 m̄ 值--ê lah!!!


是講 tsit 位先生 tsìn 前就有 tshuì 前話失覺察 ê 記錄--a,tann 是 teh 按怎,學 lóng 學 bē-hiáu hannh?!


獨獨舌無人 ē 制壓,是無停歇 ê 歹物,有死 ê 毒滿滿。(雅 3:8)


Bible 雖罔無 ta̍k 句話 lóng-tsóng 入實,m̄-koh 關係 tshuì 舌 ê 代誌講了是實在有影。


22:48 補:Huah 爽是目 nih-á 久 niā-tiānn,支持者 koh-khah 爽 mā bē koh ke 票--出-來;選舉 m̄ 是 leh sio-tsènn,是 leh 相戰,ài
有 ke 票、無走票 tsiah 是真--ê,tio̍h 選 hōo 贏 tsiah 有事使 tī-leh!!!

 • lausenghian 發表於樂多回應(0)引用(0)政治編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:449

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/5712181

   
   


   
  -
  贊助商廣告