December 6,2007 21:23

賊去 tsiah 關門


今 á 日拆臭頭埔彩樓頂 kuân bē 現示 ê 大字,兼 khà 臭頭廟門頂 ê 大匾,m̄-koh,親像 tsit 款賊去 tsiah 關門 ê 代誌,親像 tsit 款已經慢幾 ā 冬 tsiah beh 做 ê 好代誌,koh 加上有獨裁者 ê 囝孫 leh 做國會議員,不時 ài 講 kuá hau-siâu 話,若獨裁囝黨 leh,是三斑 lāng lô 水,he 樣相有影 bē 看 kháu--得,按呢...跤手死 sô,就準 ia̍h tio̍h khang mā hōo 人 bē o-ló--得-a lah!!!
怨


附〈國立 Hitler 文化中心〉文一篇

 • lausenghian 發表於樂多回應(0)引用(0)政治編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:227

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/4588665

   
   


   
  -
  贊助商廣告