April 16,2015 08:12

麵豬蚵靠「麵豬蚵靠」毋是夜市仔內底ê點心,嘛毋是啥mih新ê料理,伊是一款生活方式,這个生活方式是有一个號做「態度」ê老母。

有人掠做「麵豬蚵靠」是在佇人ê精光tòng戇,我咧看to也毋是;「麵豬蚵靠」ê人無必然就無夠巧,「麵豬蚵靠」內底雖罔有手面趁食、出力咧換羹頓--ê,毋過檢采坐辦公桌仔,看著真gâu激頭殼ê人閣較濟。

咱講「麵豬蚵靠」毋是戇,論真是「無要無緊」怹後生,「無要無緊」這款態度生tsia-ê囝,精神ê時就是親像干樂按呢戇戇仔踅,就準怹踅ê姿勢無仝,「食飯」踅、「作穡」踅、「便所」踅、「運動」踅、「sē神仔」踅...橫直tse踅--ê是一粒柴箍,內底種著「無要無緊」ê基因。

毋才會看日頭對窗仔門tshiō甲規間便所光iāⁿ-iāⁿ,嘛袂想beh紲手將電火禁予hua;聽人提醒講較停仔愛注意啥貨,柴頭無耳袂曉聽;小可正經--ê、有關大多數人ê議題,怹慣勢目睭放瞌;hām怹個人倚身較無底代--ê,計當做無khuàiⁿ。

若拄著這款因為「無要無緊」紲變做「無感無覺」ê人,心內頭一个浮--出-來ê印象就是:「Aih,麵豬蚵靠!」

總--是有一項咱sian毋通誤會:一寡活著拘束、見古ê人,不時要意愛遵趁he、愛細膩tse,人起一个攔頭,伊就緊咧夯旗軍仔,款勸人愛做好,毋過是按怎號做好伊講無路來;苦勸人毋好做歹,問伊這是佗位咧bái伊煞gâi-gâi;tse算是「麵豬蚵靠」ê變種,因為怹行做tsām-gâm、可惜心肝放放,親像欲死袂活按呢,論真,是規身軀死giān-giān較好,a̍h是做有身無魂ê僵屍較贏--leh?

Thài-thó欲問按呢?好好仔人毋做,欲予「麵豬蚵靠」!

 • 您可能有興趣:

  不止仔thá-khuh ê年
  lausenghian 發表於樂多回應(0)引用(0)罔話編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:674
  贊助商廣告
   

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/44117369