February 3,2015 13:44

敢袂足奇怪-?

【翻譯D. H. Lawrence ê詩〈Won't It Be Strange-?〉】

敢袂足奇怪?Tng-tong護士將拄出世ê紅嬰仔抱來
hō͘榮影ê老爸,hō͘伊看嬰仔he細細个仔、有網仔花草、青青ê跤
tse跤是beh出力kò尻脊後ê水--ê
a̍h是hō͘伊看hit蕊屬tī野鵝仔gîn-òⁿ-òⁿ、圓lìn-lìn、帶野性、活跳跳ê目睭
uì無盡尾ê天kap海看倒出--來
或者是tng-tong伊háu一聲殺膽ê細聲鳥仔聲
tse聲是屬tī徛起蹛冰山,一下叫會傳去kah Nile河hit爿岸--ê-

Tng-tong做老爸--ê講:Tse to毋是我ê!
某--à,你是tuì佗生tsit隻怪物仔--出-來-ê?-
仝時天頂敢會有撇翼ê風聲,掛一港冷風吹--來?
敢會he飛kah懸懸懸看攏袂著ê天鵝叫歌
鑿破伊ê耳鏡?
啊伊自按呢著直直聽hit个回答永世代無煞

 • lausenghian 發表於樂多回應(0)引用(0)文學編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:608

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/38680684

   
   


   
  -
  贊助商廣告