June 8,2007 13:48

信心 ê 本質

 

早起 tī《Karamozov 兄弟》(Братья Карамазовы)內底看 tio̍h 1 段話:

 

我 kā 你講,i tsit-khoo m̄ 是人,根本是 bân 柴頭 ê 驢 á,i 無看--tio̍h,m̄-koh i 感覺有 khoàiⁿ,tō m̄ 管按怎 lóng 無可能 hōo i 改移--ah。‧‧‧」(Smerdyakov 講--ê,第 11 篇第 8 節)

 

Tsi̍t-ē 讀著 tsiah-ê 話,sûi hōo 拙者想著希伯來書第 11 章第 1 節:(Pa-khek-lé 版 tī tsit 位翻了比紅皮 khah súi,所以引 Pa-khek-lé)

 

信就是所向望--ê ê 實在,kap 未看見 ê 事 ê 憑準。

 

萬項事當然 tio̍h 講理路、憑證據,m̄-koh 總有 tsi̍t-ê khám-tsām,ē hāⁿ 過 1 條線 hō-tsò 「信心」,he 了後,koh tsèⁿ--loeh tō 是 ke--ê-a。

 

精差 tī hit 條線了後 ê 代誌 kāng 款 tiāⁿ hông the̍h 來做證據,koh,過 hit 條線進前,真 tsē 人代先棄 sak 理性,kui-ê 無理氣--去。


 • lausenghian 發表於樂多回應(0)引用(0)想參詳編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:529

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/3431309

   
   


   
  -
  贊助商廣告