May 12,2007 21:31

雖然伊是親屬‧‧‧

 

今 á 日 koh 無 tā-uâ tī 電視看新聞 (有影無 siáⁿ ài 看,m̄-koh 有都合 tī-leh),F5F 戰鬥機敗馬殉死 (sûn-sí)ê 駕駛 ê 1-ê 親屬坐 tī 車內,hōo 記者 kā mài-khuh 伸入來訪問,雖然伊是家屬,m̄-koh 有 kuá 話講了我聽 tio̍h ē gîng‧‧‧

 

伊講:「Phah 隊 beh tshòng--siáⁿ,kám 有路用?」(華語:演習做什麼,有用嗎?)

 

怪奇--ah *______* 軍隊 tō 是 beh 保護國家--ê,無操演,beh 按怎對武器 kap 戰技熟手?Beh 按怎驗看訓練 ê 成果?Phah 隊操演,kám m̄ 是軍人 ê  職務?Kám 講學生 á ia̍h ē-tàng 問講:「是按怎 ài 讀冊,考試 beh tshòng--siáⁿ?Kám 有路用?」 Nā-tsún tsit-ê 親屬 á 是抱「失敗主義」來講 tsiah-ê 話--ê,按呢我 ioh 真有可能是 siuⁿ 過頭艱苦頭殼 siò-toh siò-toh~Tio̍h 緊去病院掛號 khah 是路。

 

伊第 2 句話講:「飛行機 hiah 舊--ah koh hōo 飛!?」

 

Û~ *________*,伊是 m̄ 是換 kā 話 the̍h 去問泛 khóng hiah-ê a-sià kap 子弟虎 khah 實在。

 

\________/凸 「Lín kā 軍事採購預算 tòng-tiâu-tiâu,軍裝無才調 khah 緊換新 kap 進步,無,lín 是良心去 hōo 狗咬--去-ah-sioh?」(Kiám-tshái 人根本無良心,nā 按呢,算我 ke 問--ê)

 

上尾--ah,我 beh 向 hit-2 位過身 ê 教官行禮,in 為著 mài hōo 飛行機 lak tī 人家厝 ia̍h 工場 ê 所在,甘願留 tī hit 內底想辦法控制墜落 ê 方向,無 ka-tī 代先彈跳逃活,自按呢犧牲性命,有影 hōo 人真欽佩(khim-puē)。


 • lausenghian 發表於樂多回應(1)引用(0)政治編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:445

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/3243287

  回應文章
  支持貴樣發言一票~
  | 檢舉 | Posted by Nakao at May 13,2007 00:34
   
   


   
  -
  贊助商廣告