August 18,2014 13:45

做伴咱揀這條較無人行ê路
暗靜仔行
當原初咱窮實心內驚驚
跤步ná伐

路kám有出尾ê時
牽著a̋n-ân ê手
kám會終其尾放--開
心kám袂gâu僥蟶
煦著燒hut-hut ê身軀
kám袂落尾手tshìng消

咱揀這條較無人行ê路
勻勻仔行
越頭已經看無起行ê位仔
頭前猶閣迵去kah天際線

用手牽做一个圓箍無盡尾
相攬迒過兩條身魂ê閬縫
咱揀這條較無人行ê路
寬寬仔行
咱猶原欲行
咱猶原咧行

  • lausenghian 發表於樂多回應(0)引用(0)文學編輯本文
    樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:4 │累計人次:664 │標籤:,台語,Holo,台灣話,台語文學,poetry,Hokkien,Taiwanese,SouthernMin,Hoklo

    引用URL

    http://cgi.blog.roodo.com/trackback/30060905