August 1,2014 21:30

相戰

一透早
我已經佇重紅ê天露頂散步
苦楝公
伸死白ê手骨tīn-tōng-tīn-hiànn
猶原咧phah-phik
昨暗拆破耳空鬼仔ê銃聲
津津--落-來
Lak蹛遠兜
已經行割禮koh用火洗禮ê耳葉仔
聽袂著 聽袂著

攏tio̍h怪哆囉滿ê黃金溪
水泱閃爍印做lè-táu ê帖仔
若無--者
Thài會有一陣死對頭來咧赴會
慈悲ê減口王 殺膽ê lám跤siàu
死忠ê反背者 有撙節ê粗魯人
大道公hām媽祖婆相攬相唚
Pue̍h--出-來 tu̍h--入-去
喉叫 挽掣
銃子tsuānn對性命ê出尾

In獨獨無放帖予--我
就跳舞蹔破我ê眠床
壁堵袂輸章牌一排一排sak-sak--倒
自本按算目睭掩--咧
聽袂著 聽袂著
Kuàn-thài伊囡仔喘氣ê血臊hiàn
無疑悟介錯(kha̋i-siá-khuh)beh借我ê頭殼碗斟酒
只好破腹
破in開nā-nā ê腹肚
證明我無做奴ê勇敢

一透早
我已經佇重紅ê天露頂散步
上帝公
伸死白ê手骨tīn-tōng-tīn-hiànn
猶原咧phah-phik
昨暗拆破耳空鬼仔ê喉叫聲
津津--落-來
Lak蹛遠兜
已經行割禮koh用血洗禮ê良心仔
看袂著 看袂著

  • lausenghian 發表於樂多回應(0)引用(0)文學編輯本文
    樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:629 │標籤:,台語,母語,台語詩,台語文學,母語文學

    引用URL

    http://cgi.blog.roodo.com/trackback/29547841