January 19,2007 12:53

顧崇廉


今 á 日看報紙,才知影顧崇廉 tī 拜一過身--ah,真可惜,顧崇廉是我 ê 淺想--ni̍h,泛 khóng 派內底頭殼 khah 正常 ê 人,是按怎 hiah-ê a-ta-ma khong-ku-li--ê m̄ 替伊去塗州賣鴨蛋--leh?3-ê、5-ê 替伊 1-ê mā 是真 ē hô--ah。

進前台北市、高雄市市長 tsham 議員選舉,koh-tsi̍t-pái看著做 kah kài 大幅(pak) ê 壁面選舉廣告,tī 台北市中華路 kap 愛國西路口,大樓 ê 壁頂,1-ê 痴 gâi-á 手 tēnn 拳頭母,邊 á 寫講:「反對凱子軍購」,看著礙目 koh tshiah-ia̍h,親像 in hit-hō 自頭 kah 尾全無理路 ê 對逆(tùi-ke̍h),攏無留理性討論 ê 空間,tshùi 唸經、手摸奶,tu̍h 講 in tsiah 是「凱子」恐驚 á iáu 對 in siunn 客氣--leh。


顧--先-生雖然是泛 khóng 親民黨 ê 不分區立法委員,是一九四九了後才對中國江蘇無錫遷徙--來 ê 新住民,tī 國民黨獨裁時代,做過高級軍官 kap 外交官,總--是,伊 bē 像大多數泛 khóng--ê hiah 癗堆(lui-tui),拙者印象上深--ê,是 tī 國家軍事採購案,伊無順黨團 ê 意 拗橫(áu-huâinn)反對,伊堅持理性討論、提出專業意見、獨立投票,tse 實在罕看。

政治立場 hām 泛 khóng bē 輸 tī 2-ê 極頭 ê 台聯立委陳銀河講:「他 suah 為著 beh 買 1 間厝貸款來 tshuē 我,伊 m̄ 去 tshuē hiah-ê 號做官員--ê,無以立法委員 ê 身分去 tshuē 銀行局 ê 人,tsit 件事嶄然 á 表示,顧將軍實在是 1-ê 不止 á 正直 ê 軍人。」(資料來源


上 kài hōo 我著驚--ê,是做過親民黨黨團助理,現此時做淡江大學助理教授 ê 鄭大誠 ê 話,伊講著伊 beh 去英國讀政治學博士,研究海軍 kap 海權進前,顧--先-生有 bat kā 鼓勵講:「台灣是 1ê 『海洋國家』,m̄-koh bat『海權』ê 人siunn 過頭少。」(資料來源


鄭大誠講--ê nā 是實話,按呢顧--先-生根底是有某 mi̍h 款程度 ê 台灣意識--ê,tsit 點 uan-nā hōo 我真佩服--伊。


當然,顧--先-生 mā 是 2004 年總統選舉了後,陳總統暗射鼓動軍方政變 ê 退役將領--ni̍h ê 1-ê,tsit 點是 siánn 人 teh hâu-la̍k 我 m̄ 知,橫直俗話講「一樣米飼百樣人」,拙者看人 koh khah 複雜,是「1-ê人有百粒心」,看人 khah 好是 tsi̍t 事 hoân tsi̍t 事,m̄ 免 kā siánn 人 pôo tsiūnn 天做神,mā m̄ 免 kā siánn 人 tsàm 落地做肥(歹到出髓--ê tsiah lia̍h 外)。

 • lausenghian 發表於樂多回應(2)引用(0)政治編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:612

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/2657121

  回應文章
  顧崇廉過身了呀
  不看新聞還真是不知道

  不過我覺得他也沒有那麼"正常"
  曾任海軍總司令的他
  在紀德艦、反潛機、潛水艇等攸關海軍的採購案
  一樣是配合在野黨口徑反對啊...

  所以呀~我真的沒有太多了解呀~

  但對於飯爛政團而言,我只要聽見:「台灣是個海洋國家」,或著對於「全面封殺軍購」有異言異行,我總是會投以矚目。

  畢竟,狗說人話是十分之不尋常的呀~ XD

  Taokara
  | 檢舉 | Posted by bigburger at January 20,2007 10:49
  Taokara
  是什么玩艺???
  | 檢舉 | Posted by gujun at March 7,2007 00:30
   
   


   
  -
  贊助商廣告