September 10,2006 23:10

空雷無雨


實拄實 tō 雨落 kah chiah-ni̍h 粗,是按怎講 空雷無雨--leh?Ah tō「雷」是 siáu-thiúⁿ-á mûi-thé teh 摃鼓(m̄-thang ka-tī 來食認--heh),「雨」是 khah 無 10 萬隻 ê 紅蚼蟻。(民主時代 teh 行體制外,有影天落紅雨 XD),he 「雨水」有儕--無?問飛 tī 天頂 ê 鳥 á 上 kài 知影~


人客官,lín ka-tī 看,in 講有 20 萬人,有影 死水蛙(ke)、一肚風,kan-taⁿ 積 tī 景福門邊 niā-tiāⁿ,khah 過 ê 路--ni̍h,tō 兩 ê-á hiù-hiù--ah,soah 水果日報也敢寫講有 30 萬人,幾 ā 間電視台 mā tòe leh 膨風 chau 臭彈,台灣 ê 眼科 kài sêng ē 好市 ê 款。


啥乜叫做儕?有閒 ê 人 ē-sái 去 chit 位小比並(pí-phēng)--chi̍t-ē。


Koh 看 ē-kha chit 張圖,講啥乜 Nazca Line阿君仔 講 che 「ná 四跤龜」khah 有影--lah! XD

圖片來源:
comcom-

 • lausenghian 發表於樂多回應(0)引用(0)政治編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:380

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/2129645

   
   


   
  -
  贊助商廣告