August 23,2012 11:40

阿趖伯--à俗語話咧講「一雷硩九颱,無雷九颱來。」今年會厚風颱,檢采就是年初甲tann罕得霆雷公?

Tsit幾工一个號做「天秤」ê風颱咧欲來,新聞一下報,我隨注意著無仝台對伊ê華語呼音煞無sio-siâng,了後,tsit个問題koh誠實毋是干焦我要意,網路頂嘛開始有人咧討論,較合理路ê看法是:「Tsit个名華語較好是讀做tiān-píng,台語就是Thian-pîng。」理由真簡單,因為tse是日本號--ê,源頭是uì「天秤」tsit个星座來--ê,日語讀音「tembin」lē-suh...

講甲tsia,真濟人凡勢猶毋知,tsit-má ê風颱名,是世界氣象組織ê會員共同來號名,了後就(tsiū)逐家號ê名照輪咧用--ê,另外,台灣因為中國阻擋,無法度tiânn做世界氣象組織ê會員,所以無資格參與號名.....

會厭氣--袂?哈,事實講,我袂,因為,就準台灣有資格佮人做伙號名,照目今ê範勢,台灣嘛袂取在地語言來號--啦,恁看人香港是會員,in號ê風颱名,攏是kōo廣東話發音--ê-呢!是按怎台灣人就無香港人ê骨氣,咧看無家己ê爸母話.....

轉來講tsit个欲來ê風颱,伊行著極慢,予我想著細漢ê時,若beh出門,啊阮煞拖拖沙沙,阿母就會講:「阿趖伯--à,是好--ah未?阿趖姆--à....」,逐擺阿母講按呢,阮囡仔攏會笑甲ki̍h-ka̍h滾。翻頭kā想,有影做囡仔ê時,阿母較會佮阮講台語。

天秤,你tsit个阿趖伯--à,阮一陣人禮拜欲去看古早厝ê行程,強強欲會予你舞無--去-啦,阿趖伯--à,tann你是當時欲到位,當時欲緊走?

 • lausenghian 發表於樂多回應(0)引用(0)語言編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:453

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/20789040

   
   


   
  -
  贊助商廣告