August 25,2006 08:13

下消 林正杰!


佇現場談話節目出手扑--人,算啥跤數?根本是 1-kho·糞埽!講話講輸人,是無讀冊,腹內無膏,起跤動手,豬狗不如。

你敢哄嚇金恆煒「見他一次我打他一次。」你就嘜佇路--裡予我抵--著,雖然因為你毋值,而且你个水準阮踞袂--落-去,我無按算卜見你一擺就蹔你一擺,毋閣阮若抵著你,就卜 向你 指中指 (kí-tiong-cháiⁿ) 。


我一定寄刑事告發狀,告佫你褪褲膦走袂離!


林正杰暴力攻擊 YouTube 錄影檔


告發刑事狀

 • lausenghian 發表於樂多回應(4)引用(7)政治編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:573

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/2062359
  引用列表:
  驚聞當代雜誌總編輯金恆煒先生於八月二十四日,參與政論節目《頭家來開講》遭到前立委、中華統一促進黨主席林正杰先生毆打,我們憤
  致《當代》總編輯金恆煒的公開信【妙子的異鄉翦影】 at August 25,2006 10:40
  Nakao推出了告發狀。請大家到Nakao家,一起用力的來「告發林正杰!」
  一人一信呼籲公權力對林正杰施暴應當有所作為(暨告發狀)【妙子的異鄉翦影】 at August 25,2006 10:43
  作者:MAX (南方快報江建祥專欄) 林正杰在民視「頭家來開講」的錄影過程中,先是與金恆煒先生有言語上衝突,然後就在
  不良老年【妙子的異鄉翦影】 at August 30,2006 12:56
  作者:MAX (南方快報江建祥專欄) 林正杰在民視「頭家來開講」的錄影過程中,先是與金恆煒先生有言語上衝突,然後就在
  不良老年【妙子的異鄉翦影】 at August 30,2006 12:57
  作者:MAX (南方快報江建祥專欄) 林正杰在民視「頭家來開講」的錄影過程中,先是與金恆煒先生有言語上衝突,然後就在
  不良老年【妙子的異鄉翦影】 at August 30,2006 12:58
  作者:MAX (南方快報江建祥專欄) 胡婉玲在林正杰暴力事件的第二天,企圖在頭家來開講的節目裏為林正杰和自己涂粉,結
  胡婉玲!你搞錯了!【妙子的異鄉翦影】 at August 30,2006 13:00
  作者:MAX (南方快報江建祥專欄) 虛掛著台北大學教授頭銜的江岷
  向江岷欽教授討教「嘴秋討皮痛」的正當性【妙子的異鄉翦影】 at August 31,2006 01:24

  回應文章
  Goá tī YouTube lâu-oē.
  | 檢舉 | Posted by a-giâu at August 26,2006 14:07
  林正杰真正是個無恥的敗類!
  告翻他~
  | 檢舉 | Posted by Nakao at August 26,2006 15:23
  A-giâu,

  Toh-chi̍t-ê message? Goá khoàⁿ bē chhut--lâi.
  | 檢舉 | Posted by Taokara at August 27,2006 23:19
  Kóng-oē siāng chho͘-ló͘ keh-lō͘ hit ê ;)
  | 檢舉 | Posted by a-giâu at August 28,2006 14:34
   
   


   
  -
  贊助商廣告