July 8,2012 00:06

Äwlux-aw ta isip!


我一直眠夢有一工會當用Siraya(『西拉雅語』)寫詩.....相連紲修兩學期ê Siraya語法了後,程度無蓋好,毋過猶原按呢teh眠夢...加上tann有工具冊...koh有閬縫ê時間,今仔日決定來試看hōo夢變做現實...一个短短--à ê夢...

題目ê意思是「kā花沃水」。


Äwlux-aw ta isip!

Äwlux-aw ta isip ka milaklak-a
Mukuna ni-pa-havung-un ta cngel-tin

Asi pä-i-ä-äpo-un ta patäi-tanang-un ki ka-patay-un

Asi-mita k-m-alang ki likux-ey äpit


Ma-sakit-ko ääwlux ki isip ka milaklak-a

Aley ka maki-duma ki rikux ka dik ma-muy ki na huwalaw

Ka m-urung ki si-dada-un du ruman
後壁,有附台文翻譯,佮逐字詞ê註解。若有人對Siraya有了解,請kā我講佗位有寫了毋著。感謝!

註:

1. Cngel (色水) tsit个詞是kā Pangcah(『阿美語』)借--ê,因為我佇Siraya ê詞彙彙編內底揣無。

2. 我採用Adelaar (2011) ê拼寫系統,kap Macapili (2008)--ê有小可無仝,毋過,PV佮NMZ ê尾綴「ən」我寫「un」。(Siraya)  Äwlux-aw     ta      isip ka    milaklak-a
(字詞解說)沃水-PV-IRR  NOM  花   REL  lian-IRR
(台文)     Kā beh lian--去ê花沃水

(Siraya)  Mukuna ni-pa-havung-un ta     cngel-tin
(字詞解說)就準       PAST-傷害-PV       NOM 色水-伊.GEN
(台文)     就準伊ê色水已經褪--去
 
(Siraya)  Asi   pä-i-ä-äpo-un ta      patäi-tanang-un ki     ka-patay-un
(字詞解說)NEG 需要-PV           NOM  讖語-NMZ            OBL 死-NMZ
(台文)     死亡無需要讖語
 
(Siraya)  Asi-mita  k-m-alang ki     likux-ey äpit
(字詞解說)NEG-咱    知.AV   OBL koh活
(台文)     Koh活毋是咱會thang知--ê


(Siraya)  Ma-sakit-ko          ääwlux             ki     isip  ka milaklak-a
(字詞解說)AV-有熱情-我.NOM Ca(cont.)-沃水  OBL  花   REL AV-lian-IRR
(台文)     用心kā beh lian--去ê花沃水

(Siraya)  Aley ka       maki-duma ki   rikux ka  dik           ma-muy ki     na huwalaw
(字詞解說)因為 COMP  對tu           OBL 蟲    REL kan-tann AV-欲愛   OBL uì 蜂
(台文)     thang成做對hia-ê獨獨欲愛蜜ê蟲ê抗議

(Siraya)  Ka      m-urung  ki     si-dada-un      du ruman
(字詞解說)COMP AV-怨恨    OBL 轉變-毀滅-NMZ  佇未來
(台文)     thang對未來ê滅無表示我ê看輕

 • lausenghian 發表於樂多回應(2)引用(0)語言編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:615 │標籤:Siraya,西拉雅,西拉雅語

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/19831070

  回應文章

  轉來修改兩个所在。後擺愛真斟酌動詞分類(Adelaar 2011:101,5.1),有一寡default prefix較會袂記--得。
  | 檢舉 | Posted by Taokara at August 13,2012 12:09

  Kā "gulux"攏改做"äwlux",按呢,規个拼寫,才有一致,攏屬佇「新港方言」、採Adelaar ê系統。
  | 檢舉 | Posted by Taokara at August 16,2012 14:03
   
   


   
  -
  贊助商廣告