February 17,2011 00:16

"Jah" 外科


Ko-hiong Jia Gua-khoTsit 張像是用手機仔 tī 暗時 hip--ê,hip kah 按呢霧霧無明,歹勢--lah。

Ē hip--伊,是因為 tsit 間病院 ê kha̋ng-páng kài 心適,漢字寫「謝外科醫院」,英語煞寫「Jah's Medical Center」,有看出 tsit 內中 ê khiau-khi--無?Tsit 个 tshuā 頭 ê 醫生是用台語拼寫家己 ê 「謝」--姓-neh!

「Jah」kap「Tsiā」(教育部台灣羅馬字)音倚,有影伊真有心,bē-hiáu 羅馬字,就用英語來拼音!話拖 kah tsia,咱 koh beh kā o-ló 一點,伊 m̄-nā 知影名姓 ài 用母語來呼音,koh 知影「謝」--姓讀「Tsiā」無讀「Siā」,親像 tsit 款愛母語、koh 用心 tī uì 公婆祖 sài 傳(thn̂g)--落-來 ê 姓 ê 人,tik 實 tsiok 感心。

 • lausenghian 發表於樂多回應(0)引用(0)語言編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:354

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/15190149

   
   


   
  -
  贊助商廣告