February 5,2011 20:13

台語ê角頭


DSC01519.JPG
兩擺坐仝一班火車去高雄,到高雄了後,lóng 聽著放送講 「beh 換"車頭",ē 暫時無電,請逐个小等...。」聽著有影 ē 艱苦--neh。Aih!人火車一站一站換停無仝車頭,to 罕得失電,是按怎 tsit 班火車 tsiah 奇?窮實--hoonnh,是台鐵倩--ê 少年人台語足了然,放送 ê 時,tsiâu 用華語 teh 想,煞 kā「火車母/車母/機關車」講做換「車頭」,是 beh 叫 hiah-ê kan-tann ē 曉講台語 ê 人客按怎聽有--lah!


新正時仔,轉去打貓,有一項好就是 ē-tàng 聽著正港 koh tuann-tiah ê 台語,親像大姑,伊 he 台語有夠正板,講天講地,講古早講現代,毋免摻甲半句華語,he 字句 teh 出--來,khah 緊過伊 teh 喘氣,聽 ê 時,我 ē 想講,若有台語 ê TOEFL (應該叫做 TOTFL),tio̍h 是愛請伊 tsit 款正 pān ê 台語人去錄音。


轉來 tī tsit 个台語 ê 角頭,tsit 幾工有暗靜仔(àm-tsīnn-á)teh 做筆記,ē-kha 寫一寡仔 hōo 逐个鼻芳,毋知別位仔 kám mā 有按呢 teh 講:


「放經路」、「giú 票」(『抽號碼牌』)、「oo-tóo-bái 毋 thang 倚火爐,ē hiunn--去」、「手 lòng 著磚仔 ē tsiânn 空」、「siunn 過 thóo」(siunn 過坦白,bē 曉囥話)、「『巧克力』(tsi-ku-la̍t)hē leh lak 袋仔去 hōo 溶去,規个 pí-ko-lō-sô--a!」

 • lausenghian 發表於樂多回應(2)引用(0)語言編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:445

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/15122459

  回應文章
  初三 kap CH 去基隆社寮島 tshit-tho
  CH看著海參煞講一句
  In 佇鳥踏石仔攏共伊號做
  "海卵鳥"
  (取伊的形體) XDDD

  新年恭喜~
  | 檢舉 | Posted by Amo at February 7,2011 12:04

  恭喜!

  CH in按呢講有sîng ^___^
  | 檢舉 | Posted by Taokara at February 8,2011 00:03
   
   


   
  -
  贊助商廣告