November 25,2009 19:00

華語講『老饕』,台語講.....


Buē-tsîng 食暗,收著 1 通電批,問講:「華語 ê 『老饕』台語按怎講--leh?」

華語『老饕』tsit 个詞,kap「饕」tsit 个漢字 ê 原意已經 koh 樣,「饕」tsit 字自底是講人 gâu 食、食 phīng 濟,按呢台語的實有 1 个詞號做「大食客」(tuā-tsia̍h-kheh)。

總--是目今華語『老饕』tsit-ê 詞有轉義--a,一般 tik 是指「tsiok gâu 食好料 koh tsiok 愛食 ê 人」。若是 tsit-ê意思,英語講『gastronome』iah『gourmet』,日語講『美食家』iah『食通』,按呢咱 thang 學日語講「美食家」(bí-si̍t-ka),ia̍h-tsiá 是 thàn 日語來造詞,講「tsia̍h-si̍t 通」(食食通),我想兩个詞 lóng bē bái。

 • lausenghian 發表於樂多回應(13)引用(0)語言編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:1201

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/10831075

  回應文章
  歪嘴雞如何?
  | 檢舉 | Posted by Arkun at November 25,2009 20:37

  那都讓我想到俗語耶,像「歪tshuì雞想欲食好米」之類的,不是很了解它單獨使用的詞意,還有,有沒有貶意。
  | 檢舉 | Posted by Taokara at November 25,2009 21:20

  我想著一个是「tshuì-tsiaⁿ」.
  | 檢舉 | Posted by 島途中 at November 25,2009 23:44

  島途中:

  我個人感覺 tsit-ê 詞 bē-bái--oo......
  | 檢舉 | Posted by Taokara at November 25,2009 23:56

  Tiong-siong Oo:
  看所在用,愛(gâu)孝孤--e, giàn食--e, 興食--e......你看按怎?


  Seng-hian Lau:
  攏真好--a,詞是愈濟愈好,按呢通佇無仝頂下文、無仝都合揀來使用 ^^
  | 檢舉 | Posted by Uì FB轉貼 at November 26,2009 12:55

  在我所知,這款名詞若像無neh,問過誠濟老先兮。

  一般是講「真會曉 tsia̍h」,不而過這是形容詞。

  我認為借詞嘛無要緊,歸事用日文抑是英語,kun-tu̍h 這囉人看有著好,無 ka 寫火星詞「美食達人」,汝看咧?哈,講笑兮啦。
  | 檢舉 | Posted by 無風生 at November 29,2009 00:29

  無風生:

  是--lah!若無,就借詞 iah 是創詞,免細膩 ^^

  Koh 比論:「paparazzi」,華語綴香港人講「狗仔隊」,兩冬前我寫故事寫--著,就照英語(其實是意大利語源)kā 翻做「pha-pha-lá 鼠」,保留原底 ê 呼音,取「鼠」無取「狗」,咱台灣人對「鼠」ê 印象 khah bái 過狗,我想用「鼠」會較好勢....

  窮實咱台語嘛有足濟別个語言無 ê 字詞,in 若 beh 翻譯,嘛是會拄著 sio-siâng ê 問題。
  | 檢舉 | Posted by Taokara at November 29,2009 09:55

  呵呵,「pha-pha-lá 鼠」,未bái。

  參董育儒kā「a keyboard」翻做「齒盤」共款,異曲同工。
  | 檢舉 | Posted by 無風生 at November 29,2009 21:18

  你們這幫人都是不學無術之徒。
  母語沒學好。還敢自造詞彙。真是貽笑大方。
  ---------------------------------------------
  版主回覆:
  是囉是囉,您最「要」學「有」術了,母語學得好好喔!!!連回覆都不用「母語」寫哩,拍拍手 XDD

  要不要去大學旁聽語言學概論呀???看你對「自造詞彙」一事這麼不滿,真希望您「要學有術」。
  | 檢舉 | Posted by uisiong at December 26,2009 13:28

  jī-sû pún-té tio̍h-sī ē in-ūi bô͘-kâng sî-khong lai ián-piàn , ta̍k-ê sî-tāi ê lâng pún-lâi tioh ū khó-lêng chhong-cho sio̍k-û in hit-ê sî-tāi sin-ê jī-sû.
  | 檢舉 | Posted by inosen at April 8,2010 22:09

  食精 (Tsiah4-tsinn)
  | 檢舉 | Posted by David at May 1,2010 21:56

  更正:
  食精 (Tsiah8-tsinn)
  | 檢舉 | Posted by David at May 1,2010 22:13

  David,多謝!我感覺「tsia̍h-tsiⁿ」mā 真讚 ^^
  | 檢舉 | Posted by Taokara at May 1,2010 23:12
   
   


   
  -
  贊助商廣告