October 18,2009 10:42

行動!關係口譯、翻譯


用喙喝、用筆寫....咱濟濟人 teh 主張多元語言 ê 環境,毋過,實踐有偌濟?關心語言流失 ê 學者,怹 ê 論文內底,攏明明寫講口譯、翻譯是真重要 ê 服務,是創造多語環境ê基本施設,結果--leh?Tsiah-ê 人怹本身 teh 辦活動 ê 時,敢有設置口譯?

當然,咱攏知口譯是蓋專業 ê 工課,毋閣,若是單純 tik 「華譯台」、「台譯華」,這根本是咱家己人經過訓練就做會--起-來-ê,成本嘛袂足懸,是按怎毋做?閣較是根本無想著欲做?是按怎毋實踐咱所知--ê?是按怎無欲用行動,來做社會 ê 好 tshuā 頭?


是按怎 1 擺閣 1 擺,佇大型會議內底,因為語言 ê 使用,引起台仔頂台仔跤 ê 口角,台仔跤唱 1 句:「講台語--lah!」台仔頂應 1 句:「驚有人聽無。」用 tse 也犯人嫌,用 he 嘛顧人怨!為啥物?因為主辦單位毋知通反省,自本欠缺 uì 所知 ê 理念所產生 ê 行動力!


母語箍仔、台文系所,從 kah tann 已經辦過偌濟場「國際」、「在地」 ê 研討會--a?口譯 ê 人員佇 tueh?


真歹勢,1 擺都無看--著,1 个嘛毋捌有!

 • lausenghian 發表於樂多回應(1)引用(0)語言編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:353

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/10369889

  回應文章

  包括 9--月某台文所主辦--ê「國際」研討會,嘛無提供口譯服務。

  奇怪--ê是,其中有 1 場日文演講煞有「日譯華」ê即席口譯,是按怎無「台譯華」、「華譯台」ê口譯,結果--leh?結果就是某 1 場,又閣出現台仔跤要求台仔頂「講台語」ê 聲音。

  日語是 1 種獨立ê語言,台語敢就毋是???是按怎台語無口譯服務,華語嘛無?這算啥物國際研討會???

  可憐 hiah-ê kan-tann 會曉華語 iah 日語 ê 外國學者!

  明明是提供口譯就會當做予周至--ê,結果--leh,咱 ê 理念 kap 行動無一致,是 teh 講心酸--ê,講 tshit 迌--ê-sìm?
  | 檢舉 | Posted by Taokara at October 18,2009 11:25
   
   


   
  -
  贊助商廣告