July 31,2015

【曾文細音樂教室】吉他烏克麗麗彈唱班,歡迎大臺南朋友報名!


【曾文細音樂教室】吉他、烏克麗麗彈唱班招生中!

招生對象:(大臺南地區)
  1. 完全不懂吉他、烏克麗麗的大朋友、小朋友
  2. 已有基礎,想要更加深造的朋友
...繼續閱讀

seeso411發表於 樂多19:58回應(0)引用(0) │標籤:創作,教學,guitar,吉他,烏克麗麗,ukulele

August 18,2018

演出履歷


找頭路的時候 最重要的就是一份履歷表&作品集
套用到曾文細樂團的演藝事業上 也是說的通的
所以
就來介紹一下從曾文溪釣客到JMC的幾場重要演出吧!!!

啊呀~作品集?? 點那個曾文溪點唱機!!
(本文也是永久不定時更新啦) ...繼續閱讀

June 14,2018

譜〈星火〉2017全國高中生畢業歌曲


祝福王炳忠順利「畢業」
...繼續閱讀

seeso411發表於 樂多16:29回應(0)引用(0) │標籤:guitar,吉他,烏克麗麗,ukulele,,卡農

June 9,2018

[唸歌] Ti-thâu--á Koa 豬頭á歌

cheng-seⁿ kóng lâng-ōe, lâng kóng cheng-seⁿ-ōe.
精牲講人話,人講精牲話。


【Tài-gî Pe̍h-ōe-jī 台語白話字】

(01)
Ti-thâu ti-náu khòaⁿ sè-kài
Góa lâi liām-koa hō lín chai
Chúi-piⁿ Ti-á thau pàng-sái
Chúi-té Hî-á kiông-beh hāi

(02)
Ti-á khui-chhùi tio̍h kóng-khí
Chúi-té lah-sap mài chhap-i
Lín chia Hî-á chiâⁿ koài-kî
Ná-ē bô-ēng Hì chhoán-khùi

(03)
Chit-ê kò͘-sū bōe kài hàng (hàm)
Ti-thâu ti-náu chiâⁿ-chē lâng
Thâu-khak lāi-té khang-khang-khang
Kai kóng tō-lí bô-chhái-kang

(04)
Khó͘-khǹg sī-sè kap tióng-pòe
Mài thiaⁿ Ti-thâu liān-siáu-ōe
Soán-kí chi-phiò pàng-hong-chhoe
Lán-ê ji̍t-chí bōe hó-kòe


khoàⁿ-phòa jîn-seng ê hi-hoa
Ti-thâu sī lí ia̍h-sī góa
Cheng-seⁿ kò͘-sū kóng bē soah
Siá chò chhit-jī-á lâi liām-koa


Koa-á kàu chia seng ká-chí
Ū-êng koh-lâi liām koa-si
Thiaⁿ Kóng Tha̍k Siá o̍h Tâi-gí
Ha̍p-ke-pêng-an lóng hoaⁿ-hí


...繼續閱讀

seeso411發表於 樂多23:48回應(2)引用(0) │標籤:創作,台語,台文,Tâi-gí

January 2,2018

2017年度演出57場

2017年總共cháu-chông(走傱)57場ê演出,這馬着來一一回顧:

#00,2016/12/31 台南彩虹遊行跨年晚會@水萍塭公園:愛自由歌廳秀
 


#01,2017年01月01日: 台南市中西區「谷園客棧」花園音樂會 ...繼續閱讀

November 28,2017

梁靜茹〈彩虹〉烏克麗麗 和弦譜佇YouTube囥我唱歌影片嘛幾á冬,第一改有人留話「注文」想欲愛我ê歌譜neh!
...繼續閱讀

seeso411發表於 樂多21:16回應(0)引用(0) │標籤:五月天,guitar,吉他,烏克麗麗,ukulele,

November 12,2017

林強〈向前行〉和弦譜

1990年代ê神預言:「Hûn-iû sù-hái KOBE sī 小飛俠」
...繼續閱讀

August 24,2017

【守護西港農村同樂會】2017.08.26、27


(演出邀約、更新中.......)

8/26(六)
10:30~11:30 港漧天子門生太平歌
11:30~12:30

12:30~13:30 蔡佳瑩
13:30~14:30 西港大聲講
14:30~15:30 便當雜誌 Bento Band
15:30~16:30 才能有限公司
16:30~17:30 人人有功練 - 阿雞 GLOJ
17:30~18:30 阿公四句聯


8/27(日)
10:30~11:30
11:30~12:30 阿人

12:30~13:30 Chan-bûn-sè 曾文細
13:30~14:30 西港大聲講
14:30~15:30 戴曉君 Tai Siao-Chun
15:30~16:30 吳志寧
16:30~17:30 乾杯不累 The Combobulators
17:30~18:30 達卡鬧


(點擊連結至演出者臉書頁面)
...繼續閱讀

seeso411發表於 樂多00:54回應(0)引用(0) │標籤:演出,live,街頭,秀嘆,show time