July 31,2015

【曾文細音樂教室】吉他烏克麗麗彈唱班,歡迎大臺南朋友報名!


【曾文細音樂教室】吉他、烏克麗麗彈唱班招生中!

招生對象:(大臺南地區)
  1. 完全不懂吉他、烏克麗麗的大朋友、小朋友
  2. 已有基礎,想要更加深造的朋友
...繼續閱讀

seeso411發表於 樂多19:58回應(0)引用(0) │標籤:創作,教學,guitar,吉他,烏克麗麗,ukulele

August 18,2018

演出履歷


找頭路的時候 最重要的就是一份履歷表&作品集
套用到曾文細樂團的演藝事業上 也是說的通的
所以
就來介紹一下從曾文溪釣客到JMC的幾場重要演出吧!!!

啊呀~作品集?? 點那個曾文溪點唱機!!
(本文也是永久不定時更新啦) ...繼續閱讀

August 9,2018

外行人認為ukulele只能彈「三小」

(Tâigí漢字)外行人認為ukulele敢若會當彈「三小」(小蜜蜂、小星星、小毛驢…)若是用心去研究, UKE 會當耍足儕真趣味、有深度ê樂句(輕輕鬆鬆耍耍--ê 嘛是bē-bái lah)

台語(佮其他非華語)會予人粗俗、笑詼、博感情...無正經ê感覺,攏是仝款ê偏見。


音樂這種「語言」會當寫做五條線ê「豆菜譜(五線譜)」,嘛會使用數字123...來寫譜,若是欲用「ㄅㄆㄇ」嘛加減讀有lah!
佗一種較好用?
我想應該毋是「ㄅㄆㄇ」這款ê「火星文」。

※ 附圖是台灣國寶月琴
...繼續閱讀

August 8,2018

【演出】8/18,19喜樹故事館園遊會

Bān-chhian kî-thāi, Chanbûnsè MUSIC ART 8 goe̍h-hūn ke-thâu ián-chhut!
萬千期待,曾文細八月份街頭演出!

先來一葩【Hí-chhiū Koa-á-thâu 喜樹歌頭】

Hí-chhiū chhài-koe pêⁿ-á kha.
Góa lâi liām-koa hō͘ lín thiaⁿ.
Hiong-chhin pêng-iú góa chóng chhiáⁿ.
Chanbûnsè sī góa gē-miâ.

(我知影有人看無白話字,下跤繼續讀落有漢字lah)
...繼續閱讀

July 11,2018

【唸歌】Tong Bú Hù 南鐵Don't Move

chit phō koa-á sī liah kóng Tâi-lâm thih-ki-lō͘ sóa-ūi,
pek lâng poaⁿ-chhù ê sū-kiāⁿ.
這抱歌仔是咧講台南鐵枝路徙位,逼人搬厝ê事件。

...繼續閱讀

seeso411發表於 樂多14:39回應(0)引用(0) │標籤:創作,台語,台文,月琴,唸歌,Tâi-gí

July 10,2018

【愛琴限時批】練琴小撇步分享 (01) 短短練習免拖磨

※ 嘗試以「台文」書寫幾個關於樂器學習、練習的要點,預計五、六篇跑不掉,敬請期待…

【前言】

(Tâigí Hàn-jī 台語漢字)
誠濟朋友足煩惱,
規工提琴戇戇á練,抑是無感覺着進步?
其實「練習」毋是干焦「彈琴」爾爾,
逐工穩定時間練習
比汝雄雄想--着一下晡練甲毋知人閣較有效率。

按怎練習才會當算講是有效率neh?
煞來着是欲通逐个分享矣:

(Tâigí Pe̍h-ōe-jī 台語白話字)
Chiâⁿ chē pêng-iú chiok hoân-ló,
kui-kang the̍h khîm gōng-gōng-á liān, ā-sī bô kám-kak tio̍h chìn-pō͘?
Kî-si̍t "liān-si̍p" m̄-sī kan-na "tôaⁿ-chàu" niā-niā,
ta̍k-kang ún-tēng sî-kan liān-si̍p
pí lí hiông-hiông siō͘ⁿ--tio̍h chi̍t e-po͘ liān kah m̄-chai-lâng koh-khah ū hāu-lut.

Án-chóaⁿ liān-si̍p chiah ē-tàng sǹg kóng sī ū hāu-lut neh?
soah--lâi tio̍h-sī beh thang ta̍k-ê hun-hióng ah:

(Hôagí 華語)
很多琴友感覺苦惱,明明自己一天到晚琴不離手,為何還是技不如人?甚至彈的跌跌撞撞?
其實「彈奏」與「練習」是有差別的;每日短暫而持續的精準練習,已證實比起一時興起馬拉松式的彈奏一整個下午還更有效率。所以究竟要如何才能有效率的練習呢?且看以下幾點分享整理:

【01. Té-té liān-si̍p bián thoa-bôa 短短練習免拖磨】
...繼續閱讀

seeso411發表於 樂多02:06回應(0)引用(0) │標籤:台語,教學,台文,Tâi-gí

July 7,2018

【演出】七月十一,嘉義洪雅書房開講

2018№13


七月大概着這場:7/11下暗7點半@嘉義 洪雅書房

※ 相片是舊年九月初四通 反西港外環道不當開闢自救會 做伙上街宣傳訴求西港外環道變更設計連署所翕ê
...繼續閱讀

June 24,2018

譜〈港都夜雨〉附吉他&烏克麗麗彈唱短片


經典台語歌曲〈港都夜雨〉

這條歌會當練習Slash Chord,但毋保證練完了後汝着會變成槍與玫瑰ê吉他手“Slash”
(咻....冷風稀微的 inside joke)

另外分享關於這條歌的故事:

講着「港都」,大家都會想起高雄,毋過「港都夜雨」這條台灣歌謠ê故事背景,卻是在台灣頭(北台灣)ê基隆港邊...
(全文)→ http://www.mcat.org.tw/story/s06.html
...繼續閱讀