May 5,2009 15:41

Gâu-chá

ha-hi

A-pa chá-khí-sî lóng ē kap góa kóng gâu-chá, mā kà góa ài kóng gâu-chá. I nā kóng "A-koaⁿ gâu-chá," góa lóng kóng "Ma-ma chá."

Āu--lâi A-pa hō͘ góa khoàⁿ Má-lêng-chî-káu, khoàⁿ-tio̍h Hiuⁿ-ko͘-sì-kha-á hit-chhut, koh-lâi A-pa nā kap góa kóng gâu-chá, góa tō kóng "Hàm~~~"

Lé-pài hit-kang A-pa koh kap góa kóng gâu-chá, bô-tiuⁿ-tî góa soah ìn i "Bon...jour." A-pa mn̄g A-né, "Kám sī lí kā kà--ê?" A-né kóng bô,
A-pa mn̄g góa sī khì tó-ūi o̍h--ê? Góa a̍h chai, bô-tek-khak lâng chêng-sì-lâng sī Hoat-kok-lâng.

  • luigoatho 發表於樂多回應(0)引用(0)1-mî tōa 1-chhùn編輯本文
    樂多分類:日記/一般切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:161

    引用URL

    http://cgi.blog.roodo.com/trackback/8875331