April 16,2009 13:34

Kóng-kó͘ tē-2-pha

chiáu-á-nn̄g
Cha-hng goán-tau mn̂g-kha-kháu lâi 2-chiah hún-chiáu teh chò siū, kin-á-ji̍t koh khì khoàⁿ, chháu-á chhiū-ōe soàⁿ kah chi̍t-móa-sì-kè, 1-lia̍p nn̄g siak-phòa tī thô͘-kha.

Àm-sî A-má khà tiān-ōe lâi, A-pa kiò góa kóng chit-chân tāi-chì hō͘ A-má thiaⁿ.

Góa kóng, "nn̄g, oâ!"

A-má thiaⁿ kah bū-sà-sà, sa lóng bô.

  • luigoatho 發表於樂多回應(0)引用(0)1-mî tōa 1-chhùn編輯本文
    樂多分類:日記/一般切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:156

    引用URL

    http://cgi.blog.roodo.com/trackback/8729773