April 9,2009 16:43

Kóng-kó͘

tī tōng-bu̍t-hn̂g
A-pa ta̍k-kang kóng-kó͘ hō͘ góa thiaⁿ.

Kin-á-ji̍t A-pa mn̄g góa, "A-koaⁿ lí ē-hiáu kóng-kó͘ bô? A-koaⁿ kóng-kó͘ hō͘ góa thiaⁿ."

Góa kóng, "kó͘."

A-pa chin hoaⁿ-hí.

 • luigoatho 發表於樂多回應(2)引用(0)1-mî tōa 1-chhùn編輯本文
  樂多分類:日記/一般切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:308

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/8671533

  回應文章

  Chin hàm-kó͘!
  | 檢舉 | Posted by Iâ-so͘ at April 13,2009 00:10

  Tang-sî-á sī tèng tī jī-kè hit-ê Iâ-so͘ a-kong? Che m̄-sī hàm-kó͘ lah, sī ū-iáⁿ ê tāi-chì.
  | 檢舉 | Posted by A-hō-koaⁿ at April 15,2009 02:57