May 14,2008 23:37

Gián-kiù

oáⁿ kap thng-sîHiàn-chú-sî góa tùi tāng-la̍t chin chhù-bī, tng teh chhì-giām kóng, mı̍h-kiāⁿ chhiú nā pàng, kám tiāⁿ-tio̍h tō ài lak--lo̍h-khì.

Goán A-pà kā góa khó͘-khǹg, kóng he lâng kho-ha̍k-ka lóng gián-kiù kah thàu-ki ah, chhiú pàng mı̍h-kiāⁿ tō sī ài lak, sı̍t-giām koh khah chò mā bô hoat-tō͘ koh chhut lūn-bûn ah. Góa sī siūⁿ kóng kho-ha̍k ōe chìn-pō͘ tō sī ài tī put-gî-chhù iú gî, án-ne m̄ chiah ōe tit-tio̍h sin-ê hoat-hiān. Ūi-tio̍h án-ne góa chin kian-chhî koh kè-sio̍k gián-kiù, hó leh ka-chài chit-ê gián-kiù bô siáⁿ khai-chîⁿ, kàu taⁿ kan-taⁿ 1-ki Chiá-luh (Jı̍t-pún hâng-khong) sàng--ê thng-sî kap 1-tè Micky ê oáⁿ ūi kho-ha̍k lâi hi-seng. Góa tek-khak ài koh-khah phah-piàⁿ gián-kiù, hō͘ in hi-seng ū kè-ta̍t.  • luigoatho 發表於樂多回應(0)引用(0)1-mî tōa 1-chhùn編輯本文
    樂多分類:日記/一般切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:194

    引用URL

    http://cgi.blog.roodo.com/trackback/6025313