November 6,2007 10:18

Lí siōng kah-ì siáng?

Ēng-ài ché teh o̍h kóng-ōe ê sî, in lāu-pē Ricardo a-peh ū kā hùn-liān, sam--put-gō͘-sî-á tō mn̄g Ēng-ài ché kóng “Lí siōng kah-ì siáng?” Ka-tī mn̄g koh ka-tī ìn, “Pa-pa!” Chit-má lâi kan-taⁿ kā mn̄g “Lí siōng kah-ì siáng?” Ēng-ài ché tō ē chiap-chhùi ìn kóng “Pa-pa!” Bōe-su ká-ná ka-lēng leh. Ah Ricardo a-peh thiaⁿ-1-ê tō lo̍k-thiòng-á lo̍k-thiòng, khimochi supuleng giang.

Goán-pà-a ū-iūⁿ khoàⁿ-iūⁿ, taⁿ mā lâi kā góa hùn-liān. A-né kóng i hó--ê m̄ o̍h, o̍h chit-ho bô--ê, m̄-tō ài kà góa kóng pa-pa ma-ma lóng kah-ì chiah-tio̍h. Goàn-pà-a kóng, “Nā bô lí ēng Kheh-ōe kā kà. `Mak-ngìn ngì chui chung-i? À-mê!`”  • luigoatho 發表於樂多回應(0)引用(0)A-pà ê chhut-thâu編輯本文
    樂多分類:日記/一般切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:184

    引用URL

    http://cgi.blog.roodo.com/trackback/4428555