March 9,2014 10:58

基督詩歌


1. 
大風吹過
受傷ê湖邊蘆竹
祂無遏折
欲熄(hoa)ê燈火
祂無打息(sit)

個人ê性命
民族ê活力
國家ê前途
佇祂全能koh溫柔ê手中
祂來
毋是beh毀滅
是來賞賜活命


2. 

佇濟濟爭戰開始晉前
咱tio̍h與祂saⁿ-kap坐桌

豐盛ê憐憫 是養飼咱ê米糧
晡落去 有公義ê鹹甜苦酸 晡落去 有活命ê 氣力

滿滿ê酒杯 咱tio̍h伸手來接(chih)
飲落去
是燒燙燙堅決ê thiàⁿ 飲落去
是相連相通ê奧祕

祂ê thiàⁿ-thàng流過咱ê瀾喉
注入咱身體通深通深ê 所在

咱飲落祂ê杯
咱活
Bô koh只是家己活

佇濟濟爭戰開始晉前 
咱與基督saⁿ-kap坐桌

將手中ê刀劍囥落來
咱安安靜靜
kap祂作夥
行向各各他3. 
無刀劍無戰甲 
無為家己辯護 
惦踮無聲ê 人 
若beh hoa ê燈火
準備受thâi ê羊羔

大眾媒體槍刀齊出 
司法不義暴力喧譁 
利益交結白賊欺騙 
藉著祂遍傳世界ê名 
將喪鄉、流浪、傷心ê人
重新釘佇十架頂

出頭天ê盼望
若beh hoa ê 燈火 
無勢無力ê 台灣人 
準備受thâi ê羊羔

祂ê 名佇此世代
佇誇口虛假ê大官虎嘴內 
為壓迫剝削ê大財主裝飾
成做帝國侵略ê 前鋒

祂自己
惦踮無聲
互稱呼祂名ê人
koh chi̍t pái 釘死
佇燦爛好看大支驚人ê十架頂 

爭戰已經息

祂來 
毋是beh審判 
是來賞賜活命   

 

 • 您可能有興趣:

  三月的桃花心木
  jenwen93 發表於樂多回應(0)引用(0)怯怯新作編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:425
  贊助商廣告
   

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/27474432

   
   


   
  -
  贊助商廣告