April 18,2018 16:09

arrau


PHILIP 的貝多芬奏鳴曲,阿勞於1984年前後錄的數位錄音版本,和緩凝遲,字字斤斧,頗有遙想貝多芬的神馳。

三代之英,丘未之逮也,而有志焉  • darylfet 發表於樂多編輯本文
    樂多分類:音樂切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:96