October 3,2016 05:11

晚安曲

曲 拿坡里民謠 ︳詞 王昭華

音檔下載

日落黃昏 暗暝降來
柴山夜風 西仔灣月光
船隻慢慢欲入港
船螺聲音 M̄---

你走過偌濟風湧
你行過偌濟海岸
敢有你歸屬的歌

海上的漂浪何時煞
請小歇佇這片繁華


親愛的你 好好睏啦
輕聲共你 晚安


Ji̍t lo̍h hông-hun, àm-mî kàng--lâi
Tshâ-suann iā-hong, Se-á-uân gue̍h-kng
Tsûn-tsiah bān-bān beh tshut-káng
Tsûn-lê siann-im M̄---

Lí tsáu kuè guā-tsē hong-íng
Lí kiânn kuè guā-tsēhái-huānn
Kám ū lí kui-siok ê kua

Hái-siōng ê phiau-lōng hô-sî suah
Tshiánn sió-hioh tī tsit-phiàn huân-huâ

Ah
Tshin-ài ê lí hó-hó khùn--lah

Khin-siann kā lí buán-an.

 

【華語對譯】

日落黃昏 夜晚降下
柴山夜風 西子灣月光
船隻慢慢要入港
船笛聲音 M̄---

你跑過多少風浪
你走過多少海岸
可有你歸屬的歌

海上的漂浪何時結束
請稍歇息在這片繁華


親愛的你 好好睡啦
輕聲跟你 晚安


 • cit_lui_hoe 發表於樂多回應(0)引用(0)歌仔冊編輯本文
  樂多分類:音樂切換閱讀版型
  贊助商廣告
   

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/59192689

   
   


   
  -
  贊助商廣告