July 5,2015 23:06

【詞】送別

台語填詞吉他演唱 王昭華


校園外 夢想地
小巷迵大街
微微風對面吹過
日頭落抑未

天邊星 半爿月
空中來相揣
綿綿思念我友兮
何時再相會


Hāu-hn̂g guā, bāng-sióng tē,
sió-hāng thàng tuā-ke.
Bî-bî-hong tuì bīn tshue-kuè,
Ji̍t-thâu lo̍h ia̍h buē?

Thin-pinn-tshinn, puànn-pîng gue̍h,
khong-tiong lâi sio-tshuē.
Mî-mî su-liām guá iú--ê,
hô-sî tsài siong-huē.

 


 • cit_lui_hoe 發表於樂多回應(1)引用(0)歌仔冊編輯本文
  樂多分類:音樂切換閱讀版型
  贊助商廣告
   

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/44775986

  回應文章

  讀你的歌詞,發現你用了一個生僻的字「兮」,並且標作「e」。
  這個「兮」字台語已經很少人用了,我記得小時候,聽到老先生吟唱古詩詞是讀作「he1」,有時拉長音作「he5」。
  我查了一下《廣韻》和《說文》,是作「胡雞切」,可見是有 h 的音。
  http://www.zdic.net/z/15/js/516E.htm
  http://dict.variants.moe.edu.tw/yitia/fra/fra00287.htm
  ---------------------------------------------
  版主回覆:
  掃葉人先生久見!
  這個「兮」字,是從朋友「恆春兮」那裡借來的,他很紅,「兮」成了不生僻的字,「恆春兮」就叫「恆春e」,久來,我看到「兮」就自動轉成「e」了。確實,讀詩的時候是讀「he」;大學時,教授文選的老先生特別強調,看到「兮」字要讀「hai」,歸去來「hai」。無論he還是hai,是有h的音沒錯。謝謝您指正。可我有點莫名喜歡「友兮」這個詞,ㄧ時還想不到別的字。~"~
  | 檢舉 | Posted by yifertw at July 6,2015 15:15
   
   


   
  -
  贊助商廣告