January 31,2005 22:49

淡水旅遊之滬尾砲台

滬尾砲臺,在淡水紅毛城之西約半公里處。
清光緒初年原建有舊式砲臺,以防守淡水港口。

光緒十年(西元一八八四年),中法戰爭發生,清廷詔以臺灣為東南海疆重地,命令加強海防,於是重修滬尾砲臺,福建陸路提督孫開華並率領部隊駐守。
是年八月,法軍自基隆轉攻淡水,戰事頗烈,砲臺被毀。

嗣後,臺灣巡撫劉銘傳聘德國工程師重建砲臺,為二重方形城堡,面積約一‧五公頃,外圍城牆以泥土堆積三丈餘高,圍繞四周成方型;內牆係以三合土築成,並有甬道相通為營房,砲臺地基敷有鐵水泥。
此砲臺工程浩大,為清代現代化臺灣之重要海防設施,不但富有歷史意義,且具有學術研究之價值。城門門額有光緒十二年(西元一八八六年)重建完成時劉銘傳所題「北門鎖鑰」,彌足珍貴。

******************
滬尾砲台之人像攝影 by Cara & G.H.Lee

來唱戲吧~


滬尾砲台~好耶~


來一隻吧~


你好啊~


沉思


進入時光隧道吧~


捉迷藏


  • 您可能有興趣:

    caracat 發表於樂多回應(0)引用(0)旅遊 -- 出去走走編輯本文
    樂多分類:生活切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:462

    引用URL

    http://cgi.blog.roodo.com/trackback/76389