January 4,2018

豆棚閒話照世盃(合刊)(二版)(一)

內容簡介:
本書為《豆棚閒話》、《照世盃》二本小說集合刊。《豆棚閒話》共十二則,涉及的 內容比較廣泛,表現的思想亦較為龐雜。書中篇目不同程度地反映了明代末年的社會現實 ,或直接抨擊和諷刺了投靠清政府的明代士大夫文人,或揭露了明末吏治腐敗,世風日下 ,人情澆薄的現象。《照世盃》共四回,其描寫社會狀態,人情世故,深刻周至。全書沒 有枯燥、呆板的道德說教,表現出明顯的獨創性和新鮮活潑的藝術風格。

作者簡介:
校注者
陳大康,華東師範大學中文系畢業,文學博士。現為華東師範大學終身教授、《文學遺產》編委、《中國古、近代文學研究》編委、《中國文學研究》編委。

校閱者
王關仕,國立臺灣師範大學國文學系畢… ...繼續閱讀

books11100834768發表於 樂多11:00回應(0) │標籤:讀冊華文文學,讀冊中國古典文學

豆棚閒話照世盃(合刊)(二版)(二)

豆棚閒話弁言
聖水艾衲居士編
鴛湖紫髯狂客評

艾衲雲:吾鄉先輩詩人徐菊潭有豆棚吟一冊,其所詠古風1、律絕2諸篇,俱宇宙古今奇情快事,久矣膾炙人口。惜乎人遐世遠,湮沒無傳。至今高人3韻士4,每到秋風豆熟之際,誦其一二聯句,令人神往。余不嗜作詩,乃檢遺事可堪解頤5者,偶列數則,以補豆棚之意,仍以菊潭詩一首弁6之。

詩曰:
閒著西邊一草堂,熱天無地可乘涼。池塘六月由來淺,林木三年未得長。
栽得豆苗堪作蔭,勝於亭榭又生香。晚風約有溪南叟,劇對蟬聲話夕陽。
----------------------------------------
1 古風:詩體的一種,多為五七言,不講求對仗、平仄等格律,… ...繼續閱讀

books11100834768發表於 樂多11:00回應(0) │標籤:讀冊華文文學,讀冊中國古典文學