January 4,2018

新譯帛書老子(一)

內容簡介:
《新譯帛書老子》以馬王堆漢墓出土之帛書《老子》甲、乙本,互證文字,互補殘損。每節均有「題解」、「正文」、「注釋」、「語譯」、「研析」,幫助讀者閱讀老子,其中「研析」部分最是精彩,對於讀者掌握篇章旨意、思想要點頗有助益。書末並有通行的傳世本與帛書甲、乙本及本書「正文」使用的校定本之全文對照以供讀者參考。洵為帛書《老子》之最佳讀本。


作者簡介:
趙鋒
1962年生。祖籍山東青島。1984年國際政治學院中文系畢業。1985年復旦大學第一屆全國高校古籍整理研究講習班學習,1994年北京師範大學哲學系中國哲學專業碩士課程進修班進修,2001年北京大學中國古文獻研究中心訪問學者。主要從事古… ...繼續閱讀

books11100834762發表於 樂多11:10回應(0) │標籤:讀冊哲學宗教,讀冊中國哲學

新譯帛書老子(二)

上 編

第一節

【題 解】本節文字,在通行本《老子》中為總第三十八章、《德經》之第一章。在帛書甲、乙本《老子》中,《德經》均被置於《道經》之前,故此節文字在帛書甲、乙本中,皆為全本之首節。此節帛書甲本殘損四十四字,乙本則相對完整,僅殘損四字。兩本相校,文字差異不大,且殘損文字可互為補足。

上德不德,是以有德1.。下德不失德2.,是以無德。上德3.,無為而無以為也4.。上仁,為之5.而無以為也。上義,為之而有以為6.也。上禮,為之而莫之應7.也,則攘臂而乃之8.,故失道矣9.。失道矣而後德,失德而後仁,失仁而後義,失義而後禮10.。夫禮者,忠信之泊11.也,而亂之首12.也。前識13.者,… ...繼續閱讀

books11100834762發表於 樂多11:10回應(0) │標籤:讀冊哲學宗教,讀冊中國哲學