February 21,2009 21:43

幸福ê滋味

佇遮,食過上好食、上鮮(tshiⁿ)ê日本壽司、濟濟項日本料理;當然,抑是台灣菜khah慣勢。去過真濟所在tshit-thô;佇2度ê天氣食明治冰淇淋、佇半暝12點0度以下泡露天風呂(溫泉),佇日本人ê厝過年、食"年越飯",mā攏是毋捌有ê美好ê經驗。

總是,上tsiap做ê代誌是食家己煮ê台灣菜、包明仔載ê便當;食飽屈佇"こたつ"(華語號作暖桌,台語應該會當號作烘爐桌仔^^)邊仔,ná看電視ná讀冊。Kap濟濟iáu佇台灣拍拼ê鄉親朋友比起來,現此時ê我,thang算是生命中間,心情會當上"清閒"ê日子。

彼日,甚物攏無煮,tsū 3項醬菜配飯。1項是美虹姐(賴青松in某)家己做ê、佇guán出國進前送guán ê酒釀豆乳(真正足甘、足好食);1項是日語學校班上ê韓國人送guán ê、in老母家己做ê韓國泡菜(日本人做ê正經袂比tsit);koh 1項是去上野買ê台灣鹹鴨蛋。

這就是上kài幸福ê滋味:) • 您可能有興趣:

  【緣投與阿醜】台美人第二代e歌
  bichhin 發表於樂多回應(0)引用(0)青春夢編輯本文
  樂多分類:日記/一般切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:561

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/8350151