March 29,2007 16:50

【春聯】無意義ma bong學字


雖然離過年kàu-tann,已經beh 2個月,最近朋友才轉來tsitemail,實在有好笑tio̍h!哈,講實ê,書法寫了真讚!Email內面寫ê評語是:「這位戶長應該也是性情中人」。我看是濫情中人khah有影。Ia̍h tútio̍h ê時,想講,「橫批」kap「對聯」ê意思其實無啥牽連,後來想想lehkoh正經「暗藏玄機」。「身體顧乎勇」是正港有力,m̄-koh kan-tannbeh án-ne nîa……。查甫人hōonn!……Tsiânn壞(hāi)。 

不過,好笑是好笑,當然beh hōo逐家趁機會學台語ê羅馬字:(其實真好學,2個系統差bē kài濟。

台語漢字是:

重情重義嗎着重粉味,愛鄉愛土嗎着愛查某。

橫批:身體顧乎勇。

台灣羅馬字是:

Tiōng tsêng tiōng gī mā-tio̍h tiōng hún-bī.

Ài hiong ài tóo mā-tio̍h ài tsa-bóo.

橫批:Sin-thé kòo hōo ióng.

教會白話字:

Tiōng chêng tiōng gī mā-tio̍h tiōng hún-bī.

Ài hiong ài tó· mā-tio̍h ài cha-bó·.

橫批:Sin-thé kò· hō· ióng.


 • 您可能有興趣:

  彼條路kap彼个門
  bichhin 發表於樂多回應(3)引用(0)厚眠夢編輯本文
  樂多分類:日記/一般切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:994

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/2927277

  回應文章
  我手賤,賤蟲是也,小改一下才袂礙gioh8閣鑿目(tshak8 bak8)

  台語漢字是:

  重情重義嘛著重文字,愛鄉愛土嘛著愛講古。

  重情重義嘛著重骨氣,愛鄉愛土嘛著愛補所。(逐家敬愛天地,對伊有所補償)

  重情重義嘛著重意志,愛鄉愛土嘛著愛水路。(水路環保勿(mai3)共破壞)

  --- ---

  橫批:身體顧予勇。

  台灣羅馬字是:

  Tiōng tsêng tiōng gī mā-tio̍h tiōng hún-bī.

  Ài hiong ài thóo mā-tio̍h ài tsa-bóo.

  橫批:Sin-thé kòo hōo ióng.

  教會白話字:

  Tiōng chêng tiōng gī mā-tio̍h tiōng hún-bī.

  Ài hiong ài thó· mā-tio̍h ài cha-bó·.

  橫批:Sin-thé kò· hō· ióng.
  | 檢舉 | Posted by kueh tshing-kho at March 30,2007 17:35
  chin tosīa lí o̍·oh, kái liáu chin chán neh:)
  nā ū lâng kā siá chò chhun-liân koh khah hó^^
  | 檢舉 | Posted by Bichhin at April 1,2007 20:10
  我们只有两路可走:不顾别人的眼光,我活着我自在通过自己的努力,获得不被看轻的地位 不是所有人都值得等,也不是所有人都可以忘
  365体育投注 http://www.ningb0-aibo.com
  | 檢舉 | Posted by 365体育投注 at May 21,2014 03:22